ChinaVR全景摄影网_四方环视旗下全景摄影资讯网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 31663|回复: 9
收起左侧

热点上方如何直接显示文字?

[复制链接]
芝麻1 发表于 2015-4-29 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想在热点上直接显示文字,(跟缩略图那样),而不是要把鼠标移到热点上才显示文字,求各位大神出来帮忙啊!!!
. G4 D- Q  F- C% i$ B
 楼主| 芝麻1 发表于 2015-4-29 16:49:05 | 显示全部楼层
大神呢?都快出来啊
帕诺喇嘛大叔 发表于 2015-5-1 05:41:23 | 显示全部楼层
        <hotspot name="spot1" style="hotspot_ani_black"  onhover="showtext('这里添加热点文字',hotspottextstyle);"
2 j4 Q% t* r2 I& ]+ K* E* q                ath="-42" atv="2" onclick="looktohotspot(get(name)); LoadThisPano(21b);" />/ i: a# v0 `' s8 v
4 T* N& n. ]- R0 {7 V
鱼眼龙 发表于 2015-6-2 19:25:14 | 显示全部楼层

在 tour.xml里面找到这么一堆代码

其中跟文字提示相关的是 tooltips那三行,默认是FALSE,都改成TRUE就对了:1 x! C/ `& D2 l# J* h4 @

% b. `& c1 m$ g4 ?% t, f2 R<skin_settings maps="false"; A- T$ J( s- G8 n6 q2 r5 ~
                       maps_type="bing", G: z- {. v8 J/ o* f6 g: v& v  M
                       maps_bing_api_key=""  \5 a, e: o: o$ u8 o' {: z* D1 Q5 p
                       maps_zoombuttons="false"
) ?1 ?3 L7 B9 L8 [5 W* R" T                       gyro="true"' l  x  x7 o; t
                       title="true"9 Q6 U: X( P, H4 d1 ~4 R1 F) d. r
                       thumbs="true"; X( N) r/ l8 {) d+ @! B) H
                       thumbs_width="120" thumbs_height="80" thumbs_padding="10" thumbs_crop="0|40|240|160"" Q0 i+ k* A2 c4 I6 F9 l! y* A
                       thumbs_opened="false"
2 O% p" _, ]# a4 E8 Y& I                       thumbs_text="false"  {; z  ?/ W3 w6 \
                       thumbs_dragging="true"7 z+ E$ {% d4 F
                       thumbs_onhoverscrolling="false"
0 s5 N) b) s! o& ]7 E                       thumbs_scrollbuttons="false"
5 B9 n% c9 x% V3 _" j# }                       thumbs_scrollindicator="false"
% o" ^( N. p$ ^2 {                       thumbs_loop="false": L0 ?, z% V8 Z& y
                       tooltips_thumbs="false"   缩略图上的文字提示
; l5 \: @& ~; W2 D1 E7 g                       tooltips_hotspots="false"  热点上的文字提示
8 T5 t$ U+ N5 }# y3 F6 E! q                       tooltips_mapspots="false"  地图上的文字提示' s( [. x% b$ E# |
                       loadscene_flags="MERGE"
9 N& @3 }3 f4 Y( R) P                       loadscene_blend="BLEND(0.5)"
0 Q5 x" w$ ~- \1 q( w. S                       controlbar_offset="20"
, S$ J' B( O3 ~! H, e1 C                       />
鱼眼龙 发表于 2015-6-3 10:14:31 | 显示全部楼层
仍然不能像你说的那样,直接显示出来,还是要待鼠标的唤起。
3 m  {3 m7 t) H4 j* U0 a" A% O; P
, i- E. T. E2 }% q. s2 L继续研究中。。。。。。。。。。
keithjack 发表于 2015-12-31 00:01:31 | 显示全部楼层
鱼眼龙 发表于 2015-6-3 10:14" h1 n/ G% K% _2 h
仍然不能像你说的那样,直接显示出来,还是要待鼠标的唤起。* D0 z3 t! o7 _  w/ P4 a
& z% N+ W4 L/ j  V6 e/ n
继续研究中。。。。。。。。。。

. n# }" V; e/ [; a2 L5 v如果要在热点或layer上显示自定义文字,应该怎样弄呢
  O6 V+ }$ k* D" e
云眸传媒 发表于 2016-5-30 14:52:50 | 显示全部楼层
<action name="add_all_the_time_tooltip">* v  i6 r0 u8 N& V8 j: R
    txtadd(tooltipname, 'tooltip_', get(name));
# x+ e( s( K3 ^* R5 }) U    addplugin(get(tooltipname));
4 @: e; Y2 g# b7 ^) w" u+ }& Y5 ?  y    txtadd(plugin[get(tooltipname)].parent, 'hotspot[', get(name), ']');* X2 X  R1 K8 |) S6 _" z" ~
    set(plugin[get(tooltipname)].url,'%SWFPATH%/plugins/textfield.swf');. N  j/ S% M: Y3 B( i  l
    set(plugin[get(tooltipname)].align,top);
- i; H" x; h0 y" o7 n% u  t) A    set(plugin[get(tooltipname)].edge,bottom);8 |# T8 i  F3 {% W% n$ z0 n
    set(plugin[get(tooltipname)].x,0);
% x9 v: l* E* @0 Y4 N5 ]5 l, l/ R    set(plugin[get(tooltipname)].y,0);  L- S* X/ o: I6 u  i
    set(plugin[get(tooltipname)].width,100);2 q- [0 H& f8 t5 m' O% r
    set(plugin[get(tooltipname)].autoheight,true);- V7 N9 H; w8 l5 b% \) _
    set(plugin[get(tooltipname)].background,true);
( Z( C4 G% J7 N/ h0 \6 Y. }4 }    set(plugin[get(tooltipname)].backgroundcolor,0x000000);, r3 K6 {' c5 N8 n, Y, W
    set(plugin[get(tooltipname)].roundedge,15);
8 O$ Y3 W* m/ F# R    set(plugin[get(tooltipname)].backgroundalpha,0.5);
& @& A# D8 ^- i- U& l    set(plugin[get(tooltipname)].border,true);+ ~+ ?, _) t3 V0 v; y4 Z
    set(plugin[get(tooltipname)].glow,4);5 O( Q' ]3 o6 b
    set(plugin[get(tooltipname)].glowcolor,0xFFFFFF);
0 u( ]  ?- s, j0 {- E8 [    set(plugin[get(tooltipname)].css,'text-align:center; color:#FFFFFF; font-family:Arial; font-weight:bold; font-size:16px;');: l, _8 A+ E" j8 O7 d
    set(plugin[get(tooltipname)].textshadow,1);% O9 ~5 [/ H+ R- \+ J6 ]* Y
    set(plugin[get(tooltipname)].textshadowrange,6.0);  }# ^6 G% k. E' K
    set(plugin[get(tooltipname)].textshadowangle,90);# R' W3 e" t# ?- }: a3 b8 y
    copy(plugin[get(tooltipname)].html,scene[get(linkedscene)].title);0 N0 h8 }6 T: b/ g
    set(plugin[get(tooltipname)].enabled,false);        0 ~% |% }4 b3 E6 q
</action>, }6 \1 D4 |) u. F$ a! }; W( X% G
把这一段代码复制到vtourksin.xml中就可以了。
3 s2 |3 F& L0 e; s7 m3 t然后找到下面这段代码,复制这个替换就可以了。
<style name="skin_hotspotstyle" url="vtourskin_hotspot.png" scale="0.5" edge="top" oy="0" distorted="false"
               tooltip=""
               onclick="if(linkedscene,skin_hidetooltips(); tween(scale,0.25,0.5); tween(oy,-20,0.5);tween(alpha,0,0.5); looktohotspot(); loadscene(get(linkedscene),null,get(skin_settings.loadscene_flags),get(skin_settings.loadscene_blend));skin_updatescroll(); );"
               onloaded="add_all_the_time_tooltip();"
               />
) Y: [5 f# b  ^* u
明海+ 发表于 2016-5-30 15:52:25 | 显示全部楼层
云眸传媒 发表于 2016-5-30 14:52
/ z. y. p' E' D9 O" xtxtadd(tooltipname, 'tooltip_', get(name));
3 [. N9 |, l  K8 {  c    addplugin(get(tooltipname));
: B, Z2 o2 ]' X& S$ b' ?8 D; |, o    txtadd(plu ...

% d4 f  W3 s+ T4 T1 H8 c4 H大神来啦,鼓掌欢迎
! B2 b2 E* ~% n2 d
云眸传媒 发表于 2016-5-31 10:20:58 | 显示全部楼层
明海+ 发表于 2016-5-30 15:52
6 M% H4 A  g% J) w, {大神来啦,鼓掌欢迎
" b+ i6 G" G: N) w: c! k( q
不敢不敢,明海兄抬举,小白一枚,还在学习中~
1 v  _  I. A( ?- N9 ~' z& o
紅領巾 发表于 2016-7-27 13:56:17 | 显示全部楼层
学习当中!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|网站帮助|关于我们|联系我们|ChinaVR全景摄影网_四方环视旗下全景摄影资讯网站 ( 京ICP备16029184号-5

GMT+8, 2020-10-1 12:17 PM , Processed in 0.056649 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表